سرزمین برفی

سرزمین برفی

زیر مجموعه هلدینـگ برادران جوانمـرد

سرزمین برفی، جایی است که در فصول گرم و سرد سال، می توانید از تفریحات زمستانی با خود و خانواده تان لذت ببرید.

سرزمین برفی

مشهد ، بلوار جانبازان ، بین جانباز ۱ و ۳

کدملی

کد ملی را به صورت صحیح وارد کنید. کیبورد را انگلیسی کنید.
تاریخ رزرو

شماره موبایل

موبایل را به صورت صحیح وارد کنید.

سرزمین برفی

سرزمین برفی، جایی است که در فصول گرم و سرد سال، می توانید از تفریحات زمستانی با خود و خانواده تان لذت ببرید. هنگام ورود به سرزمین برفی مجموعه برج برفی مشهد، لباس های مخصوص به شما داده می شود تا کاملا ایمن بمانید. همچنین یک اوپراتور برای کمک به شما و فرزندتان در مجموعه حاضر است تا حداکثر تفریح را داشته باشید. شما در سالن سرزمین برفی می توانید از امکاناتی مثل سرسره، تیوپ، قلعه برفی و … استفاده کنید و تجربه ای عالی را برای خود و خانواده تان رقم بزنید.
مشاهده جزییات
سرزمین برفی

سرزمین برفی، جایی است که در فصول گرم و سرد سال، می توانید از تفریحات زمستانی با خود و خانواده تان لذت ببرید. هنگام ورود به سرزمین برفی مجموعه برج برفی مشهد، لباس های مخصوص به شما داده می شود تا کاملا ایمن بمانید. همچنین یک اوپراتور برای کمک به شما و فرزندتان در مجموعه حاضر است تا حداکثر تفریح را داشته باشید.

شما در سالن سرزمین برفی می توانید از امکاناتی مثل سرسره، تیوپ، قلعه برفی و … استفاده کنید و تجربه ای عالی را برای خود و خانواده تان رقم بزنید.

گالری مجموعه