اتاق فرار و بیلیارد

اتاق فرار و بیلیارد

زیر مجموعه هلدینـگ برادران جوانمـرد

اتاق فرار برج برفی مشهد یک بازی گروهی است که می توانید با دوستان خود انجام دهید.

اتاق فرار و بیلیارد

مشهد ، بلوار جانبازان ، بین جانباز ۱ و ۳

اتاق فرار و بیلیارد

برج برفی مشهد دارای بخش هیجان انگیز اتاق فرار است تا افراد علاقه مند به ژانر اکشن-ترسناک، بتوانند اوقات خوشی را سپری کنند. اتاق فرار برج برفی مشهد یک بازی گروهی است که می توانید با دوستان خود انجام دهید. این بخش که در طبقه همکف مجموعه واقع شده است، یکی از تفریح های مورد علاقه جمعی برای بزرگ سالان است تا ساعاتی خوش را برای نجات خود و فرمانده سپری کنند.
مشاهده جزییات
اتاق فرار و بیلیارد

برج برفی مشهد دارای بخش هیجان انگیز اتاق فرار است تا افراد علاقه مند به ژانر اکشن-ترسناک، بتوانند اوقات خوشی را سپری کنند. اتاق فرار برج برفی مشهد یک بازی گروهی است که می توانید با دوستان خود انجام دهید.

این بخش که در طبقه همکف مجموعه واقع شده است، یکی از تفریح های مورد علاقه جمعی برای بزرگ سالان است تا ساعاتی خوش را برای نجات خود و فرمانده سپری کنند.

گالری مجموعه