نوشته تست 1

نوشته تست 1

فهرست مطالب

هلدینگ جوانمرد با هدف ایجاد و گسترش کسب و کارهای حوزه تفریحی گردشگری تاسیس شد. ماموریت اصلی هولدینگ جوانمرد، فراهم کردن امکانات و زیرساخت های مناسب برای توسعه گردشگری است. این هولدینگ دارای کارنامه ای درخشان از سرمایه گذاری ها جهت ساخت و بهبود امکانات رفاهی-گردشگری می باشد. از زیر مجموعه های هولدینگ جوانمرد می توان به مجموعه های چالیدره طرقبه، تله سیژ دربند تهران، سد الیمالات نور، پویا پارک کوهسنگی و برج برفی مشهد اشاره کرد.

هلدینگ جوانمرد با هدف ایجاد و گسترش کسب و کارهای حوزه تفریحی گردشگری تاسیس شد. ماموریت اصلی هولدینگ جوانمرد، فراهم کردن امکانات و زیرساخت های مناسب برای توسعه گردشگری است. این هولدینگ دارای کارنامه ای درخشان از سرمایه گذاری ها جهت ساخت و بهبود امکانات رفاهی-گردشگری می باشد. از زیر مجموعه های هولدینگ جوانمرد می توان به مجموعه های چالیدره طرقبه، تله سیژ دربند تهران، سد الیمالات نور، پویا پارک کوهسنگی و برج برفی مشهد اشاره کرد.

هلدینگ جوانمرد با هدف ایجاد و گسترش کسب و کارهای حوزه تفریحی گردشگری تاسیس شد. ماموریت اصلی هولدینگ جوانمرد، فراهم کردن امکانات و زیرساخت های مناسب برای توسعه گردشگری است. این هولدینگ دارای کارنامه ای درخشان از سرمایه گذاری ها جهت ساخت و بهبود امکانات رفاهی-گردشگری می باشد. از زیر مجموعه های هولدینگ جوانمرد می توان به مجموعه های چالیدره طرقبه، تله سیژ دربند تهران، سد الیمالات نور، پویا پارک کوهسنگی و برج برفی مشهد اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *